The Story So Far

A StarCraft II wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Első találkozás

A terranok először akkor jutottak el a galaxis másik végébe, amikor egy műszaki meghibásodás letérítette a felfedező hajóikat a pályájukról. Az eredeti úti cél helyett három, a Koprulu szektorban lévő bolygóra zuhantak.

Néhány évtized alatt kolóniákat építettek ki, lakhatóvá tettek más bolygókat is, és konfliktusba keveredtek egymással. A Guild Wars-ból győztesen kikerülő Terran Confederacy vitathatatlanul uralta a kolóniákat és a térséget.

A terran kolóniák először akkor döbbentek rá, hogy nincsenek egyedül az űrben, amikor egy protoss flotta jelent meg a Chau Sara világ felett. A fejlett idegen hajók figyelmeztetés nélkül felperzselték a bolygót.

A támadásból feleszmélt Konföderáció Edmund Duke ezredest küldte az ottani naprendszerben lévő másik lakott bolygó, a Mar Sara védelmére. Mindenki meglepetésére a protoss hajók váratlanul visszavonultak. Duke büszkén győzelemnek könyvelte el az esetet.

Mar Sara

Eközben a Mar Sara felszínén Jim Raynor marsall egy vészjelzésre válaszolva egy terran bázist fedezett fel, amit furcsa, idegen lények fertőztek meg. Tudván, hogy már nem lehetnek túlélők, az embereivel elpusztította a létesítményt.

A Konföderáció válaszul bebörtönözte Raynort és követőit. További jelentések érkeztek furcsa lények támadásáról a bolygó több részéről. A Konföderáció-ellenes csoport, a Sons of Korhal érkezése kellett ahhoz, hogy szervezett ellenállás alakuljon ki az idegenek ellen, akiket zergeknek neveztek el.

A zerg terjedését lehetetlen volt megállítani. Miután a lázadók kiszabadították, Jim bizonyítékot talált arra, hogy a Konföderáció számított a lények érkezésére. A lázadó vezérrel, Arcturus Mengskkel együtt evakuáltak mindenkit, akit csak tudtak a Mar Saráról, mielőtt a protoss flotta visszatért és porig égette a bolygót.

Antiga Prime

Kiábrándulva a Konföderációból, Raynor csatlakozott a Korhal Fiaihoz. Az Antiga Prime bolygón Mengsk jobbkezével, Sarah Kerrigannal dolgozott együtt, aki régen a Konföderáció szolgálatában álló különleges pszionikus képességekkel bíró szellem ügynök volt, amíg Mengsk ki nem mentette a neurális kondicionálásból.

Mengsk bolygóméretű lázadást szított a helyiek közt a Konföderáció ellen. A tábornokká előléptetett Duke megpróbált közbeavatkozni, de a hajóját megtámadta egy zerg raj, és lezuhant. Mengsk merész ajánlatot tett Duke-nak: megmenti az életét, ha hajlandó osztagával együtt csatlakozni a Korhal Fiaihoz.

A Konföderáció sietve erősítést küldött a bolygóra. Kerrigan és Mengsk egy szörnyű titkot fedeztek fel: konföderációs tudósok kifejlesztettek egy pszi sugárzót, amely magához vonzott minden zerget, még csillagközi távolságokból is. E végzetes fegyver tesztelése csalogatta Mar Sarára és a többi kolóniára a lényeket.

Mengsk elhelyeztette a pszi sugárzót az Antiga Prime legnagyobb konföderációs bázisán és a megvadult zerg hordák porig rombolták azt. Nem sokkal ezután, megjelentek a protoss hajók és "megtisztították" a bolygót, ahogy tették azt a Chau Sarával és a Mar Sarával is.

Tarsonis

Mengsk végső állomása a Konföderáció központi bolygója, a Tarsonis volt. Kerrigan és Raynor heves tiltakozása ellenére megparancsolta Duke-nak, hogy helyezzen el pszi sugárzókat a sűrűn lakott bolygó felszínére. Ahogy a zerg ellepte a bolygót, Raynor kételkedni kezdett Mengsk épelméjűségében, aki látszólag semmitől nem riadt vissza, amíg az a céljait szolgálja. De itt még nem látta, hogy milyen ember is valójában Mengsk.

Ez alkalommal Tassadar végrehajtó, a protoss flotta vezére, földi egységeket vetett be a bolygó megmentése érdekében. Meg is volt minden esélyük a sikerre, így Mengsk megparancsolta Kerrigannek, hogy állítsa meg őket. Kétkedve bár, de Kerrigan engedelmeskedett, és biztosította, hogy Tarsonis a zerg által fog elpusztulni.

Zergek által bekerítve, evakuálást kért a bolygóról. Azonban Mengsk elárulta őt és csapatát, otthagyva őket a zerg karmai közt. Raynor magából kikelve elhagyta a Hyperiont, Mengsk zászlóshajóját, hogy visszasiessen a bolygóra, de már késő volt – Saraht elfogták a zergek.

Jimmy, fejezd be ezt a "fényes páncélzatú lovag" dolgot! Néha jól áll, most viszont... most nem. Nem kell engem megmentened. Tudom, hogy mit csinálok. A protoss az egész bolygót elpusztítja, nemcsak a zerget. Tudom, mert... mert csak! Szellem vagyok, emlékszel? Ha egyszer legyűrjük a protosst, kezdhetünk valamit a zerggel. Arcturus hamarosan jobb belátásra tér! Tudom, hogy így lesz.

KERRIGAN

A Terran Domínium megalakulása

Mindezek ellenére Mengsk győzelme biztosítva volt. Tarsonis elestével a Konföderáció összeomlott, a legtöbb túlélő pedig csatlakozott a Korhal Fiaihoz, ami így az elsődleges katonai szervezetté vált a idegenek ellen vívott harcban. A volt lázadók nagyon sok emberi életet megmentettek. Pár bolygó nem látta őket szívesen, de Mengsknek nem szakadt meg emiatt a szíve, hisz egy bolygó vezetése azt tesz, amit jónak lát. Ezenkívül háború dúlt és a Korhal Fiainak csak korlátozott forrásaik voltak.

Ahogy bolygó bolygó után hozzá fordult segítségért, Mengsk bejelentette egy új kormány, a Terran Domínium megszületését, és egyúttal császárrá is koronáztatta magát. Gyors győzelmet ígért az idegen lények ellen.

Eközben Raynor rájött, hogy túl későn szeretett bele Sarah Kerriganbe, így elhatározta, hogy bosszút áll érte.

Nem leszek megállítva. Se általad, se a Konföderáció, se a protoss vagy bárki által. Vezetni fogom ezt a szektort, vagy végignézem, ahogy porrá ég körülöttem!

ARCTURUS MENGSK

Overmind

A terranok azt hitték, hogy a zerg egy ösztönök által vezérelt állatias faj, pedig valójában egy magasabb rendű tudat, az Overmind irányította a Rajt a Cerebritákon keresztül. A Legfelsőbb Tudat egy ígéretes kreatúrát szerzett a Tarsonison, aki segíthet neki elérni a végső célját.

A kreatúra egy védelmező burokba csomagolva érkezett a vulkanikus Char bolygóra, ahol várta az újjászületését, hogy új mesterét szolgálhassa. Erős pszionikus kisugárzása terran és protoss csapatokat hívott a bolygóra, de a zergek visszaverték a betolakodókat, és védelmezték szerzeményüket, amíg az teljesen át nem alakult. Megszületett valaki, valaki aki örökre meg fogja változtatni a Koprulu szektor jövőjét.

Sarah Kerrigan lépett ki a burokból, a Legfelsőbb Tudat hű szolgájaként. Az evolúciója lebontotta a pszionikus képességeit és a hihetetlen erejét gúzsba kötő láncokat. Megszabadulva az emberi értékrendtől és erkölcsöktől, csak a Raj céljai lebegtek a szeme előtt.

A Pengék Királynője

A burokban töltött ideje alatt Kerrigan zavarodott és nyugtalan volt. Telepatikus úton volt társaitól, Jim Raynortól és Arcturus Mengsktől kért segítséget. Raynor elutazott Charra, hogy megmentse, Mengsk pedig Edmund Duke-ot küldte érte, talán azért hogy megnyerje szövetségesként, talán azért, hogy tanulmányozza azt, ami megmaradt belőle. Bármi is volt a céljuk, mindketten későn érkeztek. Az átalakult Kerrigan elűzte a terranokat a bolygóról.

Eközben a Legfelsőbb Tudatot súlyos veszteség érte; Tassadar végrehajtó által vezetett protoss csapatok lefoglalták a Pengék Királynőjét és zergjeit, mialatt sötét templomos Zeratul megölte a Legfelsőbb Tudat egyik cerebritáját. A halott cerebrita által irányított zergek megőrültek és eszeveszett pusztításba kezdtek, így Kerrigan kénytelen volt őket elpusztítani.

Jól beszéltél, zerg szuka! De attól, hogy az árnyak közül sújtunk le, még ne gondold, hogy félünk kiállni a fényre.

ZERATUL

De nem volt minden veszve a zerg számára. Amikor Zeratul megölte a cerebritát, egy pillanatra telepatikus kapcsolatba került a Legfelsőbb Tudattal. Abban a pillanatban a Legfelsőbb Tudat kiolvasta elméjéből a protossok anyabolygójának, az Aiurnak titkos helyét.

Régóta vágyott már a Legfelsőbb Tudat erre az információra. Biztosnak tűnt abban, hogy így a Raj végre legyőzheti és asszimilálhatja a protosst. A protoss DNS-t felhasználva, a Legfelsőbb Tudat megalkothatná a tökéletes gyilkoló gépezeteket, és meghódíthatná velük az Univerzumot.

Aiur megfertőzése

A Pengék Királynője levadászta a Charon maradt Protossokat, ezalatt zerg legnagyobb része pedig elindult, hogy megtámadják Aiurt. Bár a bolygó lakosai hősiesen harcoltak, a zergek képesek voltak megvetni a lábukat annak tágas dzsungeleiben, és a Legfelsőbb Tudat is leszállt a felszínre.

Mint a protossok vezetője, a Judikátor kaszt vezette a népet a bolygón. A kormányzó testületükben, a Conclaveban káosz uralkodott. Tassadar végrehajtó, a Templomos Kaszt vezetője a távoli Charon harcolt, és megtagadta a parancsot, miszerint fel kell égessen minden zerg-fertőzött terran bolygót. Most az Aiurt a zerg fertőzés fenyegette.

Egy új végrehajtót, Artanist jelöltek ki, hogy megvédje a bolygót, és jelentős sikereket is ért el Antioch provinciában. Nem sokkal ezután Tassadar kapcsolatba lépett vele, és elmesélte a Charon vívott csatákat, a sötét templomosok felfedezését és Zeratul győzelmét a cerebrita ellen.

Sötét testvérek

A sötét templomosok évszázadokkal ezelőtt lettek száműzve Aiurról, mivel megtagadták, hogy a Khala – egy mély, telepatikus kapcsolat az összes élő protoss között – részévé váljanak. A legtöbb protoss úgy hitte, hogy a Khala-nak köszönhetően ért véget az évezredes polgárháború és mentette meg a fajt a kipusztulástól.

Így, Tassadar együttműködése a sötét templomosokkal – még ha ez a közös fenyegetés, a zerg ellen történt is – árulásnak minősült a Konklávé szemében. Azt követelték, hogy térjen vissza Aiurra, de Tassadar nem engedelmeskedett, csak akkor fog visszatérni, ha az idő alkalmas rá, mondta.

Tassadar tanácsára Artanis taktikát váltott a zerg ellen: csapatai nagy részével lefoglalta a fő zerg seregeket, míg egy kisebb osztaggal kiiktatta az őket vezető Cerebritát. A lény halála összezavarta a zerg erőket, de csak addig, míg a Legfelsőbb Tudat fel nem támasztotta vezetőjüket. Csak a sötét templomosok által használt pszi energiák képesek arra, hogy véglegesen megöljenek egy cerebritát. A Konklávé megparancsolta Artanisnak, hogy harcoljon hagyományos módszerekkel, így megnyert egy csatát Scionban, de jelentős veszteségekkel.

Tassadar pere

A végső győzelemben biztosan, a Konklávé megbízta Artanis Végrehajtót, hogy hozza eléjük Tassadart. Artanis elutazott a Charra, és sajnálkozva tolmácsolta elődjének a konklávé akaratát. Tassadar beleegyezett, hogy békésen hazatér, ha Artanis segít neki megmenteni Zeratult és a többi sötét templomost egy terran létesítményből, ahol körbevette őket a zerg.

Artanis belegyezett, és Jim Raynor és emberei is részt vettek a harcban. Ezután Raynor és a Sötét Templomos elkísérte Tassadart Aiurra, ahol segíteni szerettek volna zerg invázióval szemben. Sajnálatos módon, a Konklávé hajthatatlan maradt a Sötét Templomosokkal való együttműködésre. A Judikátor kaszt ütközetbe keveredett Tassadar követőivel és szövetségeseivel.

Nem bírván elviselni a látványt, hogy népe egymás ellen küzd, Tassadar megadta magát a Judikátor törvényhozásnak. De szövetségesei hamar kimentették a börtönből, hogy együtt nézzenek szembe a közelgő veszéllyel.

Tartóztasd magad, Judikátor. Tassadar követőinek nem esik bántódása, amíg a sötét templomosokon múlik. Hívd vissza védőid, állj félre, és talán megéred a következő holdkeltét.

ZERATUL

A Legfelsőbb Tudat halála

A Konklávé végzetesen alábecsülte a zerg erejét. A protoss haderő a kimerülés szélén állt, a zergeken pedig szinte meg sem látszottak a veszteségek . Egész kontinenseket leptek el, és Zeratulnak is rossz hírei voltak. Amikor megölte a cerebritát a Charon, nem csak a Legfelsőbb Tudat olvasott az ő gondolataiban, ő is belelátott a másik elmébe. Látta, hogy a zerg evolúciója, mint a protossé is, egy ősi faj, a Xel'naga által volt felgyorsítva és irányítva.

De a Legfelsőbb Tudat túlnőtte a határait, legyűrte alkotóit, és bekebelezte az ősi fajt. S most a protoss faj bekebelezésére vágyott. Ha sikerül neki, többé senki nem fog a zerg útjába állni.

Tassadar egy zászló alá gyűjtötte a megmaradt protoss haderőt, békét kötött a Konklávéval és felkészült a végső csatára. De ő, és a többi hős csak enyhe sebeket ejtettek a zergeken, és cserébe hatalmas veszteségeket szenvedtek. Egy utolsó, elkeseredett húzással Tassadar a sötét templomosok energiáival vette körül hajóját, a Gantrithor-t, és egyenesen a Legfelsőbb Tudat szívébe vezette.

Emlékezz ránk, Végrehajtó! Emlékezz majd, hogy mit tettünk ma. Adun vigyázzon reád.

TASSADAR

Az ezt követő óriási robbanás megölte a Legfelsőbb Tudatot, és a zergeket teljesen szétzilálta. A protossnak most se volt oka ünneplésre, mivel Aiur nagy része romokban hevert, és a zerg faj még közel sem volt legyőzve. A messzi Char bolygón Sarah Kerrigan megérezte a Legfelsőbb Tudat halálát, és végre felfogta megalkotásának igazi célját. A Pengék Királynőjének ideje csak most jött el…

Ugrás a második részre->

Forrás: Starcraft2.Com - The Story So Far
Személyes eszközök
StarCraft II Hungary