The Story So Far 2

A StarCraft II wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Aiur evakuálása

Bár Tassadar bátor önfeláldozása elpusztította az Overmind-ot, de számtalan őrjöngő zerg maradt az Aiuron, melyek lerohanással fenyegették az életben maradt protossokat. Zeratul menedéket ajánlott Shakurason, a sötét templomosok választott otthonában. Bár a döntés nehéz volt, Artanis végrehajtó és a Conclave megmaradt tagjai belátták, hogy elsődleges prioritásuk a megmaradt életek mentése kell, hogy legyen.
Jim Raynor csapatai és a protoss harcosok átvágtak a zerg hordán, hogy hozzáférhessenek egy ősi xel'naga térkapuhoz, ami egy rég letűnt korban épült. Zeratul aktiválta a kaput és annak Shakurason lévő mását. A harc közben Raynor és a protoss erők egy része elsodródott, de Artanisnak és Zeratulnak sikerült nagyszámú protosst átmenekíteni a kapun.
Megdöbbenve vették észre, hogy a zergek követték őket Shakurasra. A menekültek egyesítették erőiket a sötét templomosokkal és szembeszálltak a betolakodókkal. Eközben Jim Raynor és egy pár protoss úgy döntött, hogy az Aiuron maradva bezárják a teleportkaput, hogy több zerg ne mehessen át rajta. Elvágva minden menekülési úttól, nagyon úgy tűnt, hogy a bátor csapat bevégezte…

Furcsa szövetség

A sötét templomosok vezetője, Raszagal elé vezették a protoss túlélőket. Elsődleges céljuk volt a zerg terjeszkedés megállítása a Shakurason. Raszagal elmondta, hogy a bolygót meg lehetne tisztítani úgy, hogy aktiválják a hatalmas erejű xel’naga templomot, ami elpusztítana minden betolakodót. De az aktiváláshoz szükséges két kristály - a Khalis és az Uraj - már rég elveszett.

Raszagal:
Ám legyen, Kerrigan. Meghallgatunk téged, de figyelmeztetlek: Minket nem fogsz átverni a trükkjeiddel.

Sarah Kerrigan váratlanul érkezett, és elmondta nekik, hogy az Overmind halálával ő már nem az a kegyetlen gyilkos, mint aki volt. A túlélő cerebriták viszont egyesültek, hogy megalkossák az új Overmind-ot, és ha ez megtörténne, a Rajt és Kerrigant újra a befolyása alá tudná vonni.
Kerrigan felajánlotta, hogy segít visszaszerezni a Khalis és az Uraj kristályt, és Raszagal - figyelmen kívül hagyva Artanis és Zeratul tiltakozását - beleegyezett ebbe. A protoss hősök és Kerrigan elmentek a Braxis bolygóra, ahol megszerezték az Uraj-t. Útközben találkoztak egy ismeretlen terran flottával, ami United Earth Directorate néven azonosította magát. Felszólította őket a megadásra, de sikerült elmenekülniük.
A következő állomás a Char volt, ahol megtalálták a Khalis-t - veszélyesen közel a fejlődő Legfelsőbb Tudathoz. Legyőzve az ott lévő zerg seregeket, Kerrigan és a protossok megszerezték a kristályt és visszatértek a Shakurasra.

Tragédia a Shakurason

Visszatérve látták, hogy a bolygón polgárháború dúl: az aiuri menekültek egy része rátámadt a sötét templomosokra. A krízis közepette Raszagalnak nem volt lehetősége tárgyalásokra, tehát elrendelte a támadók elpusztítását. Zeratul és társai kétségek közepette, de engedelmeskedtek. Ahogy az árulók ellenállása összeomlott, a sötét templomosok felszólították a lázadó vezért a megadásra. Ő erre nem volt hajlandó, és azt állította, hogy a protoss faj elveszett, Raszagal pedig egy szörnyű titkot rejt.
Mielőtt többet szólhatott volna, Kerrigan és zerg csapatai meggyilkolták. Zeratul mérgesen felszólította Kerrigant, hogy távozzon a Shakurasról. Kerrigan önként távozott, mivel állítása szerint ezzel az ideiglenes szövetséggel már elérte célját. A cerebriták akik nem fogadták el őt uralkodójuknak már mind halottak voltak, köszönhetően a sötét templomosok segítségének.
A zergek ellepték volna Shakurast, ha a xel’naga templomot nem aktiválják. Így a kétségbeesett protossok - nem tudván, hogy ezzel is Kerrigan céljait szolgálják - az eredeti terv szerint cselekedtek. Artanis és Zeratul a templom belsejébe vitték a két kristályt, és annak pusztító energiáit irányítva elpusztították az összes zerget a bolygón.

Zeratul:
Valami nagyon nem tetszik nekem… Raszagal mindig is nagyon bölcs és nemes volt. Bár van igazság a szavaiban, ez egyáltalán nem vall rá.

Artanis:
Hm tényleg furcsa. Mindenesetre most egy barátot kell megöljünk… Adun bocsásson meg nekünk.

A Pszi Zavaró felfedezése

A UED már egy ideje figyelte a Koprulu szektorban élő terran kolóniákat. A protoss és a zerg feltűnése után a Direktorátus vezető tanácsa úgy döntött, hogy itt az ideje hogy kiterjesszék hatalmukat távoli "testvéreikre".
A UED kirendelt egy expedíciós flottát DuGalle admirális vezetésével. Azt a parancsot kapta, hogy döntse meg a Terran Dominionot és fogja el a fiatal Overmind-ot. Elsőként - Samir Duran és az ellenálló konföderációs erők segítségével - a UED flotta megszerezte a Braxis bolygót. Stukov admirális, DuGalle jobbkeze és tanácsadója, besorozta Durant és csapatát a UED-be.
Ezután DuGalle egy meglepetésszerű támadást indított a Dylariai űrkikötők ellen, megszerezve az itt állomásozó, Domínium birtokban lévő csatacirkálók nagy részét. Edmund Duke tábornok vezetésével érkezett egy kisebb flottányi erősítés, de őket hamar legyőzték és visszavonulásra késztették. A győztes UED szétrombolta a Dylariai kikötőket és besorozta a megmaradt védőket.
Hamar DuGalle tudomására jutott, hogy a Tarsonison egy rejtélyes fegyvert, a Pszi Zavarót őriznek, amivel össze lehet zavarni a zergek kommunikációját. Ha ez a Domínium birtokában maradna, az UED nem tudná felhasználni a zergeket, ahogy tervezték. Így Duran azt javasolta, hogy pusztítsák el az eszközt, és Stukov ellenkezése ellenére DuGalle beleegyezett.
Duran és az UED erők megszerezték a Pszi Zavarót, de hirtelen megjelent pár UED ghost, akik azt mondták, hogy Stukov őket bízta meg annak leszerelésével. Durannak nem volt más választása mint átadni a fegyvert.

Stukov ellenszegülése

A UED flotta a Korhal, a Domínium központi bolygója felé tartott. Megtámadták a fővárost, Augustgradot, és DuGalle erői hamar bekerítették Mengsk megmaradt csapatait. A UED katonák megpróbálták őrizetbe venni Mengsket, de ekkor Jim Raynor megjelent Mengsk régi csatacirkálójával, a Hyperionnal és protoss szövetségeseivel. Kimenekítették Mengsket és eltűntek a végtelen űrben - UED hajókkal a nyomukban.

DuGalle:
Hah! Az ember, aki császárrá koronáztatta magát, az beszél nekem a merészségről!? Már rég lejárt az időd, Mengsk. Kapitány, vegye őrizetbe a "Császárt".

A UED megtalálta a szökevényeket Aiuron, amint azok a térkaput próbálták aktiválni a menekülés reményében. A kapu energiái arra késztették a zergeket, hogy a betolakodókra támadjanak, és Stukov megdöbbenve vette észre, hogy Duran csapatai elhagyták pozíciójukat, hátrahagyva a UED erőket a zerg martalékául. Képtelenül arra, hogy visszatartsa a zerg rohamokat és Mengsket is elkapja, Stukov visszavonta erőit, és visszatért a Braxisra.
DuGalle furcsállta, hogy Raynor és Mengsk el tudott menekülni és hogy Stukov elhagyta az Aiuron dúló ütközetet. Amikor az UED egy pszi zavarót észlelt a Braxison, Duran bejelentette, hogy Stukov újjáépíttette a tarsonisi eszközt, hogy szabotálja a UED céljait. Mivel ezt DuGalle nem tudta megcáfolni, parancsot adott Durannak, hogy keresse meg és ölje meg Stukovot.
Duran meglőtte Stukovot, és eltűnt. Halálosan megsebesülve, Stukov elmondta DuGallenek, hogy Duran volt a valódi áruló, és hogy valószínűleg meg volt fertőzve a zerg által. Duran hagyta Raynort és Mengsket elszökni. És Duran javasolta a pszi zavaró elpusztítását, amit Stukov újra összerakott, mivel szerinte csak ezzel lehet megmenteni az emberiséget a zergtől.
Stukov utolsó szavai meggyőzték DuGallet, aki hátrahagyott egy kisebb védősereget a Braxison és elindult a UED flottával a Char felé. A UED erők legyőzték a fiatal Overmind-ot, és erős drogokat fecskendeztek belé, hogy átvehessék fölötte az irányítást.

DuGalle:
Nem tudom elhinni… De a bizonyítékok megdönthetetlenek. Alexei, mit tettél?.

A Raj irányítása

Ahogyan a stimulációs drogok egyre jobban hatni kezdtek, hirtelen Duran és a Pengék Királynője jelent meg a UED sorai közt. Kerrigan magát a zergek vezetőjeként mutatta be. Most már világossá vált, hogy Duran mindvégig fertőzött volt. DuGalle megfenyegette őt, hogy a Pszi Zavaró segítségével átveszi az irányítást a zergek felett, ám Kerrigan azt válaszolta, hogy hamarosan úgyis elpusztítja a UED fegyverét. Megköszönte az admirálisnak, hogy kivégeztette helyette Stukovot, majd Durannel az oldalán eltávozott..
Miközben létrehoztak egy bázist a Char bolygón, a UED irányítása alá vonta a fiatal Overmind zergjeit, akik a Raj nagyobbik részét tették ki. Ez az irányítás hatalmas előnyt adott DuGalle emberei számára Kerrigan seregei felett, mivel a Pszi Zavaró segítségével megakadályozták Kerrigant abban, hogy azok fölött a zergek fölött is átvegye az irányítást, akik még nem álltak a fiatal Overmind tudatának befolyása alatt.

Kerrigan:
Az egyetlen dolog, ami felől biztosítani tudlak, Arcturus, hogy a segítségem nélkül te maximum a saját 8×8-as celládnak leszel császára életed hátralevő részében.

Kapcsolatba lépett a Shakuras bolygón tartózkodó Jim Raynorral, és meggyőzte őt és a protoss flotta maradékát arról, hogy segítsenek neki kiszabadítani a Domínium flottáját az UED karmai közül. Raynor és a protossok továbbra is bizalmatlanok maradtak Kerrigannel szemben, de ő elárulta nekik, hogy a zergek irányítása csak az első lépés volt a Direktorátus terveiben. A Föld erői minden bizonnyal le fogják zárni az egész szektort.
Kerrigan kijelentette, hogy már nem neheztel Mengskre. Szüksége volt Mengsk pszi sugárzóira, hogy további zerg csapatok felett vegye át az irányítást, és hogy elpusztítsa a Pszi Zavarót, és megsemmisítse a Direkturátus flottáját. Cserébe felajánlotta, hogy segít Mengsknek visszafoglalni a Korhal bolygót. Mivel nem volt más választási lehetősége, Mengsk beleegyezett. Kerrigan terve tökéletesen működött, és sikeresen elpusztította a Pszi Zavarót.

A szövetség felbomlása

Kerrigan megtartotta az ígéreteit, és miközben megsokszorozta zerg hordáinak számát, segített Mengsknek visszaszerezni a Korhalt a UED erőitől. Aztán, mindenféle figyelmeztetés nélkül, zergjeit támadásra küldte a protossok és a Domínium támaszpontjai felé. Duke tábornok elesett a csatában, de Kerrigan megkímélte Mengsk életét, mert azt akarta, hogy tétlenül nézze, ahogyan ő az univerzum irányítója lesz. Jim Raynornak sikerült elszöknie, de megesküdött, hogy egyszer visszatér, és ő maga fogja megölni Kerrigant - megbosszulva többek között Fenix halálát.

Kerrigan:
Igazad van, Fenix. Titeket használtalak fel, hogy idáig eljussak, és ti pont úgy táncoltatok, ahogy azt előre sejtettem. Ti protossok olyan önfejűek és kiszámíthatóak vagytok, hogy igazából ti magatok vagytok a legnagyobb ellenségetek.

Fenix:
Ez ironikus. Úgy emlékszem Tassadar éppen neked tanított egy hasonló leckét, még a Char bolygón.

Következő lépésként Kerrigan elrabolta Raszagalt, és a Charra vitette. Zeratul előre megjósoltan követte a protoss vezető nyomait és követelte a szabadon engedését. Kerrigan alkut ajánlott: ha Zeratul és társai elpusztítják a fiatal Overmind-ot, akkor Kerrigan megengedi Raszagalnak, hogy visszatérjen népéhez. Mivel az Overmind ugyanúgy a protossok ellensége is volt, mint Kerrigané, ezért Zeratul beleegyezett az ajánlatba.
Csak miután ő és társai elpusztították a fiatal Overmind-ot tudta meg Zeratul hogy Kerrigan már régóta megfertőzte Raszagal elméjét, és ő irányította mindvégig. A Pengék Királynője brilliánsan kijátszotta a protossokat. Mivel az Overmind és a többi cerebrita halottak voltak, az összes zerg tudata a Koprulu szektorban visszakerült Kerrigan irányítása alá.
A sötét templomosok azonban nem adták fel ilyen könnyen. Elrabolták Raszagalt a zergektől, ám Kerrigan szolgái bekerítették a protossok bázisát mielőtt Zeratul és társai a matriárkával együtt elhagyhatták volna a bolygót. Ahogy Kerrigan és alattvalói egyre közelebb értek, Zeratul halálosan megsebesítette Raszagalt inkább, minthogy ismét Kerrigan irányítása alá kerüljön. Az utolsó pillanataiban Raszagal megköszönte neki, hogy kiszabadította Kerrigan tudatának uralma alól. A Pengék Királynője úgy döntött, meghagyja Zeratul életét, és nem adja meg neki a halál békességét. Tudta, hogy Zeratul egész hátralévő életében magát fogja okolni a történtekért. Düh és bűntudat közt őrlődve Zeratul megesküdött, hogy megbosszulja Raszagal halálát.

Egy sokkal nagyobb erő

Duran:
Ez a kreatúra egy körforgás befejezése. A szerepe a kozmikus világrendben már akkor el volt döntve, amikor a csillagok még fiatalok voltak. Most végződik be a történelmetek.

Miután Zeratul és protoss társai elhagyták a Char bolygót, furcsa protoss pszi energia jeleket észleltek egy közelben lévő feltérképezetlen holdról. Zeratul és társai kivizsgálták a helyszínt, és kiderítették, hogy valaki génmanipulációval hibrideket hozott létre, amik mind a zergek, mind a protossok DNS-ével rendelkeztek.
Legalább egy esetben a kísérlet sikerrel zárult. Miközben a förtelmes élőlényt bámulták elborzadva, Zeratul meglepődött, amikor egy terran férfi lépett ki álcázásából pont a hibridet tartalmazó üvegtartály mellett. A terran magát Samir Duranként azonosította.
Zeratul felismerte a nevet és rákérdezett, hogy a hibridek elkészítését irányító projekt mögött Kerrigan áll-e. Duran nemleges választ adott, és elmondta, hogy ő egy sokkal nagyobb erőt szolgál. A zerg-protoss hibrid volt az utolsó lépés egy körforgásban, ami a végéhez közeledett. Több ezer különböző világon a hibridek szép lassan felébrednek, és az univerzum örökké megváltozik. Aggódva, Zeratul és társai visszatértek a hajójukra és folytatták utukat Shakuras felé.

Kerrigan felemelkedése

A Pengék Királynőjének nemsokára egy újabb veszéllyel kellett szembenéznie, és egyáltalán nem örült Duran megmagyarázhatatlan eltűnésének. Arcturus Mengsk összegyűjtötte minden megmaradt erejét, beváltva néhány adósságot, így sikerült egy új flottát összeállítania. Artanis szintén a térségbe érkezett egy új flottával, egyenesen a Shakurasról. Végül, de nem utolsósorban, DuGalle admirális végre elhatározta magát, hogy elpusztítja a nőt, aki felelős volt Stukov halálért

DuGalle:
Nagyon alábecsülsz engem, kedveském.

Kerrigan:
Nem hiszem, Admirális. Tudja, ebben pillanatban… én az Univerzum királynője vagyok. És nem fognak a szánalmas katonáid vagy az űrhajóid az utamba állni többször.

Kerrigan megtanította mindhárom flottának, hogyan becsüljék alá a jövőben a Raj erejét. A teljes vereség után, Mengsk és Artanis azonnal visszavonta megmaradt haderejét. Nemsokára világossá vált, hogy ahol a másik két flotta csődöt mondott, ott az UED hadserege sem tudott győzedelmeskedni. DuGalle felajánlotta Kerrigannek, hogy megadja magát, ha megkíméli a katonái életét. A Pengék Királynőjének azonban nem állt érdekében foglyokat ejteni. Ehelyett azt mondta az admirálisnak, hogy forduljon a flottájával a Föld felé, és hagyják el a Koprulu szektort azonnal. Még egy kis egérutat is hagyott ellenségeinek, mielőtt az őrjöngő Rajt a nyomukba küldte.
DuGalle és szétvert flottája így is tettek, mivel nem maradt más választásuk. Az Aleksander nevű zászlóshajóján az admirális megírta utolsó levelét a feleségének. A küldetése kudarcot vallott. A zergek továbbra is megszelídíthetetlenek és irányíthatatlanok maradtak; a kolónia világait sem sikerült meghódítani. A büszkesége ölte meg lojális barátját, Stukovot, és sodorta a Direktorátus flottáját a pusztulás szélére.
Az admirális megölte magát nem sokkal azelőtt, hogy Kerrigan a Rajt a flottája után indította volna. A zergek utolérték, és teljesen megsemmisítették a megmaradt UED flottát. Egyetlen hajó sem tért vissza a Földre, hogy elmondja milyen események zajlódtak le a Koprulu szektorban.


Utóhatások

A Pengék Királynője nem bízta el magát győzelme után. Továbbra is figyelemmel tartotta az egyre növekvő és erősödő Rajt elsődleges fészkében a Char bolygón. Az Brood War következményeként ő maradt a legerősebb a Koprulu szektorban. A zergek agresszív, terjeszkedő magatartása abbamaradt, és négy évig csöndben maradtak. Egy expedíció sem tért vissza a Raj által ellenőrzött világokról hogy elmondhassa, mit is látott ott.
Mindezek miatt a kívülállók csak találgathatnak hogy mit is tett - vagy mit is keresett - Kerrigan e 4 év alatt. A legtöbben arra a következtetésre jutottak, hogy a zergek felfejlesztik DNS-üket, hogy új, eltorzított létformákkal felszerelkezve nemsokára megint offenzívát indíthassanak. Mások úgy vélték, hogy Kerrigan következő támadását meggátolja az a kevés emberség, ami még maradt a furcsa élőlényben. Azok, akik már találkoztak elsöprő dühével, tudják, hogy ez csak egy sóvárgó álom.

A Terran fronton

Mengsk és erői ismét összegyűltek a Korhal IV bolygóján. Elsőként a Terran Domínium újjáépítésére adta ki a parancsot a sokat megélt császár. Kerrigan személyében megtalálta a legújabb célpontját a bosszú beteljesítésére, mivel őfelsége mindig szívesebben dolgozott, ha egy nagy cél lebegett a szemei előtt. Azóta a Domínium lett a legerősebb frakció a terranok között, elfoglalva jelentős számú eredetileg Konföderáció által ellenőrzött világot.
A Kel-Morian Combine és az Umojan Protectorate felkészült az elkerülhetetlen háborúra a zergekkel vagy Mengskkel. Az UED felderítő ereje szinte teljesen megsemmisült, csak néhány egymástól izolált csapat élte túl a Brood War eseményeit, ők is elbujdostak a Koprulu-szektor legeldugottabb sarkaiban.
Jim Raynor ellenállást szervezett a Domínium ellen, de olyan háborút vívott, amit képtelen volt megnyerni. Mengsk a legerősebb fegyvereit - a médiát és a propagandát használta arra, hogy Jim próbálkozásait meghiúsítsa. Raynor mostanában úgy látszik, elhagyta hitét: erős alkoholizmus tört rá, és a múlt árnyai kísértik folyamatosan. Sohasem bocsátott meg magának, amiért hagyta Kerrigant elragadni a zergek által.

A Protoss faj egységesítése

Az Aiurról menekült protoss túlélők alig tudták feldolgozni szülőbolygójuk elvesztését, miközben megpróbáltak alkalmazkodni új otthonukhoz, Shakurashoz, és az új társadalomhoz, amibe a sötét templomosok is beletartoznak. Az átmenet az egységes társadalomba mindkét oldal számára nehéz volt, és Raszagal nevét többször is meg kellett említeni, hogy fenntartsák a békét.
A régi Konklávé napja leáldozott; a protossok elkezdtek visszatérni ősi törzsi társadalmukba, hogy kiválasszák az új vezetőiket. Ahogyan a protossok újra együtt dolgoztak, mint az őseik valamikor, és mivel sikereket elérve tanulmányozták a xel’naga technológiát a Shakurason, sok technológiai előrelépést tettek a zergek ellen vívott háború megkönnyítése érdekében.
Raszagal emlékei beleszálltak Zeratul elméjébe, akit még mindig zavart a Samir Durannal való találkozása, és a felfedezés, hogy Duran zerg-protoss hibrideket tenyésztett titokban. Nem sokkal azután hogy szomorú búcsút vett James Raynortól a Shakurason, Zeratul elhagyta a bolygót, és évekig nem hallott róla senki sem. Mindeddig válaszokat keresett, és az értelmét annak, amit Duran és a hibridjei előre jelezhetnek. Az utóbbi időben talált valamit, ami talán kapcsolatba hozható a Xel’nagákkal, a zergek és protossok megteremtőjével. Most is azon dolgozik, hogy kiderítse a rejtély részleteit.

Forrás: Starcraft2.Com - The Story So Far Part II

<-Vissza az első részre

Személyes eszközök
StarCraft II Hungary