Xel'naga

A StarCraft II wiki wikiből

A xel'naga a StarCraft univerzumának egyik fontos faja, története során gyakran utalnak rá. Az ismert világegyetem legerősebb képviselője volt, akik számtalan bolygót hódítottak meg illetve felelősek a Protoss és a Zerg kifejlődésében. Úgy gondolták, hogy létrehozásuk után ez a két faj majd maguktól fejlődnek, idővel pedig találkoznak és békésen egybeolvadnak. E két faj iránti érdeklődésük az életciklusuk miatt volt fontos, s ami ezidáig számtalanszor manifesztálódott. Habár rendkívül sokáig éltek, tudták, hogy egyszer eljön az idő, amikor majd nem lesznek, s a két faj felhasználásával akarták biztosítani túlélésüket. Azonban ironikus módon tervük meghiúsult, amikor a zergek ellenük fordultak.

Először a protossokkal találkoztak, akik egy a galaxis szélén lévő bolygón fejlődtek ki. A világot Aiur-nak hívták, s a primitív - de jelentős pszi erőkkel, köztük telepatikus kommunikációt is használó értelmes - ősfajt a xel'nagák addig-addig módosították, amíg el nem érték a forma által nyújtható legvégsőnek gondolt tisztaságot, így létrehozva az általuk csak "elsőszülöttnek" (firstborn) nevezett fajt. Emellett egy rejtett barlangrendszert is létrehoztak, ahol rengeteg khaydarin kristályt helyeztek el - más, ma ereklyéknek nevezett tárgyakkal együtt.

A Protoss civilizáció rohamos fejlődésnek indult, így a Xel'naga elérkezettnek látta az időt, hogy felfedje magát előttük. A Nagy Kristály (Giant Crystal) erejéből merítő protossok csodálták öreg teremtőiket és úgy tűnt, az aranykornak soha nem lesz vége. Tiszteletük jeleként templomot építettek, ahol az első hajójuk leszállt. Azonban a Xel'naga túlságosan gyorsan és drasztikusan avatkozott be a fiatal faj értelmi fejlődésbe, így hamarosan a protossokat a közjó helyett saját önérdekük kezdte foglalkoztatni. A Protoss a xel'nagákban ezek után már nem tiszteletreméltó bölcseket, hanem a létrejött törzsi társadalom kémjeit látta, ezért a teremtők kénytelenek voltak elhagyni az Aiur világát. Dühükben és zavarodottságukban a protossok megtámadták a távozó teremtőiket. Sok xel'naga meghalt, de végül sikerült elérniük világhajóikat, majd mély bánattal telve eltűntek az űr mélységében. Távozásukkor rengeteg ereklyét hátrahagytak (köztük khaydarin kristályokat) valamint egy világhajó is. A protossok ezek után egymás ellen fordultak, így kezdetét vette a Viszály Korszaka (Aeon of Strife). E borzalmasan véres polgárháborút csak Khas megjelenése és a khaydarin kristályok újbóli felfedezése vetett végett. Khas rájött, hogy fajának túlzott egoizmusa miatt tűntek el a teremtők, ugyanakkor tudta, a Xel'naga is felelős ezért, mert szándékosan erősítette túl a fiatal faj pszi érzékenységét.

Xel'naga templom az Ulaan-on

A Xel'naga - tanulva hibáiból - új oldalról közelítette meg a problémát. A "forma tisztasága" helyett az egyéniség eltörlésére, annak központosítására helyezte át a hangsúlyt, és a Zerus bolygón felfedezett zerg fajban találta meg reinkarnációjának legújabb képviselőit. Ők lettek az "esszencia tisztasága". Az apró, féregszerű lényeket nagy körültekintéssel formálták, amelyek hamar egyeduralkodóvá váltak a planétán - más fajok beolvasztásával, evolúciójának felgyorsításával vagy egyszerűen azok kiirtásával. Azonban sokkolta őket, hogy a beolvasztott fajok pár generáción belül felismerhetetlenek váltak. A xel'nagák nem akarták, hogy a zergek is egymás ellen forduljanak, mint a protossok, ezért létrehozták az Overmind-ot, hogy rajta keresztül irányítsák az egész fajt.

A titokzatos "Dark Voice"

Azonban az Overmind szabad akaratát felülírta egy mentális parancs, hogy "pusztítsa el" a protossokat. Ez a parancsot egy bukott xel'naga, Dark Voice testált belé, ami része volt a tervének, hogy a saját ízlése szerint teremtse újra az univerzumot. Bár az Overmind ellenkezett a paranccsal, keveset tehetett az ellen, hogy ne hajtsa végre. Felismervén, hogy el kell hagynia a Zerust, hogy tovább erősítse a Swarm-ot, az Overmind beolvasztott néhányat a behemótnak nevezett fajból, s így képessé vált az űrben való utazásra. Ekkor észlelte a bolygó körül keringő xel'naga világhajókat is. Elvágta a pszi-kötést a xel'nagakkal, majd megtámadta a hajóikat. Nagy részüket megölte vagy beolvasztotta, így végveszélybe sodorta tervüket. E folyamat során szerzett tudomást a protossokról.

A Xel'naga minden életet óv és soha nem végezz egyikkel sem. Legerősebb ellenfele a "Sötétségből jövő hang" (Voice in the Darkness) volt, amivel egykor valamely újjászületési ciklusuk során találkoztak. Mivel ez a lény gonosz és rendkívül veszélyes volt, egy Argus kristályba zárták, amit aztán a KL-2 csillagrendszer Aridas nevű élettelen bolygóján rejtettek el.

A Xel'naga jelentése a protoss nyelvben "távolból jött vándorok" (wanderers from Afar), de lehetséges, hogy ez a xel'nagák valódi neve. A Protoss a Xel'nagát ihan-rii-nek nevezi, ami jelenthet "nagy tanítókat", "őrzőket", "alkotókat" vagy csak egyszerűen "isteneket".

Forrás: StarCraft Wikipedia (angol)
A Xel'naga faj a többjátékos mód alatt nem játszható, csak a küldetésekben jelenik meg, többnyire utalásként.
Személyes eszközök
StarCraft II Hungary